شهرستان بهار

محمدهادي محمديان روشنفکر به جای یوسفی به صندلی ریاست دادگستری بهار تکیه زد.

شناسه خبر: ۳۹۲۸
محمدهادي محمديان روشنفکر به جای یوسفی به صندلی ریاست دادگستری بهار تکیه زد.

مراسم توديع و معارفه رئيس دادگستري و دادستان عمومي و انقلاب شهرستان بهار برگزار شد.| فرماندار در مراسم توديع و معارفه رئيس دادگستري و دادستان عمومي و انقلاب شهرستان بهارگفت : دستگاه قضايي نماد اقتدار نظام اسلامي است

در اين نشست ابتدا امام جمعه بهار گفت: قوه قضائيه پاسدار حقوق ملت است و قوه قضائيه داراي پنج مسووليت مشخص در قانون اساسي جمهوري اسلامي است اما بايد دادگستري نسبت به مقوله پيشگيري از جرم بيش از پيش توجه داشته باشند وکارکنان قوه قضائيه بايد نسبت به تعهد، اخلاق، سعه صدر، رفتار اسلامي و اخلاق خوش با مردم و تقويت باورهاي ديني اهتمام ورزند.

حجت الاسلام و المسلمين حبيب اله حاتم نيا اضافه کرد: قوه قضائيه بايد نسبت به رعايت حرمت افراد و خانواده ها توجه کرده و هميشه قاطعانه با اراذل و اوباش، ترويج کنندگان فساد و فحشا و خيانت کنندگان به بيت المال برخورد کند.

امام جمعه بهار تاکيد کرد: قوه قضائيه با فعاليت سازنده و تعامل با ساير نهادها و دستگاه ها مي تواند از انحراف هاي مختلف، تخلفات متنوع و بروز فتنه در جامعه جلوگيري کند.

وي با تاکيد بر ولايت پذيري و ولايتمداري در جامعه گفت: ولايت علي ابن ابيطالب (ع) براي ما افتخار بزرگي است و تقوا نيز تحت لواي اهلبيت محقق ميشود.

وي به عدم ماندگاري مسئوليت ها در نظام اسلامي اشاره کرد و گفت: مسئوليت ها گذرا و به عنوان امانتي بر دوش مسئولين است و مسئولين قوه قضاييه بايد در راستاي ارتقاي امنيت و کاهش آسيب هاي اجتماعي تلاش بيشتري نمايند و براي تحقق اين مهم در عرصه هاي حقوقي، کيفري، اصلاح امور، اجراي عدالت، مبارزه با ظلم و تبعيض بايد وظيفه خود را به نحو احسن در جامعه انجام دهد.

در ادامه فرماندار بهار دستگاه قضايي را نماد اقتدار نظام اسلامي دانست و گفت : لازم است دستگاه قضايي در مقابل مفسدين و باندهاي فساد با قدرت برخورد نمايد.

محسن مرادي پناه اضافه کرد: تقوا، خلوص نيت، خوش رفتاري با مردم و تلاش براي کاهش زمان دادرسي از مهم ترين ويژگي هاي کارکنان قوه قضائيه است و دستگاه قضايي ارتباط مستمر با قشرهاي مختلف مردم دارد بنابراين رفتار و اخلاق اسلامي سرلوحه اين نهاد است.

وي اضافه کرد: پيشرفت بسيار خوبي، با وجود حجم بالاي کار و کمبود نيرو در کادر قضايي و اداري در دادگستري بهار ديده شده است و شوراهاي حل اختلاف نيز منشا خدمات ارزشمندي براي مراجعين و کاهش پرونده ها از دوش سيستم قضايي بوده است.

محسن مرادي پناه اضافه کرد: استقلال قوه قضاييه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي در نظر گرفته شده و قوه قضاييه در عرض قواي مجريه و مقننه فعاليت مي کند و آرامش را در پيکره اجتماع تزريق مي نمايد. وي نتايج و خروجي جلسات شوراي تامين شهرستان را بسيار مثبت خواند و گفت: تعامل بين اعضاي شوراي تامين باعث برقراري آرامش و امنيت نسبي در شهرستان بهار شده است.

وي اظهار داشت: برخورد با اراذل و اوباش به شدت در قوه قضاييه دنبال مي شود و هيچ فرد و يا گروهي قادر نيست آرامش جامعه را بر هم زند.

در ادامه محمدرضا مترقب رئيس کل دادگستري استان همدان گفت: همکاران دستگاه قضا با وجود بسياري از کمبودها، کارهاي سخت و طاقت فرسايي دارند و کار متعهدانه و دلسوزانه در احقاق حقوق محرومين ستودني است.

وي اضافه کرد: ايستادگي بر حرف حق و اجراي قاطع حکم به معني اقتدار دستگاه قضايي است و اقتدار به معني تعصب غيرمنطقي نيست. وي به گفته رهبري اشاره کرد و گفت: قانونگرايي، مسير قاضي را مشخص مي کند و خروج قاضي از قانون صدمات جبران ناپذيري وارد خواهد کرد.

وي افزود: برنامه هاي پيشگيري از جرائم در استاي کاهش جرم و اطلاع رساني حقوقي به احاد جامعه در دستور کار دستگاه قضايي قرار دارد که اجراي برنامه ها مستلزم تعامل مديران اجرايي شهرستانها و در راس امام جمعه و فرماندار است.

وي استفاده از ظرفيت شوراهاي حل اختلاف را در راستاي ترويج و احياي فرهنگ صلح و سازش بسيار ضروري دانست و گفت: پيشگيري از تشکيل پرونده و رساندن پرونده ها به صلح و سازش از اقدامات شوراهاي حل اختلاف است زيرا در صورت ارجاع همه پرونده ها به دستگاه قضا شاهد نتيجه خوبي نخواهيم بود.

وي ادامه داد: اعمال نظارت در سلامت دستگاه قضا، جلوگيري از صدور حکم آسان در طلاق هاي توافقي، تامين امنيت، رضايتمندي در جامعه و جانشين پروري در دستگاه قضا از اصول مورد توجه رهبر معظم انقلاب است که بايد ترتيب اثر داده شود.

وي درخصوص جريان فتنه و حاميان فتنه گفت: به گفته رهبر معظم انقلاب، جريان فتنه جريان تاريخي نبوده که بعد از مدتي به فراموشي سپرده شود بلکه جرياني براي براندازي نظام بوده و دستگاه قضا به شدت و حساسيت با آنان برخورد خواهد کرد.

مترقب از اجراي قانون آيين دادرسي کيفري جديد که در سال 1392 تصويب شده بود، خبر داد و گفت: اجراي اين قانون از ابتداي تيرماه سال جاري آغاز شده است و قانون آيين دادرسي کيفري، از مهمترين قوانين پايه اي و اساسي هر کشور بوده و بيانگر چگونگي حقوق هر يک از طرفين از ابتدا تا انتها در جريان و روند دادرسي و نحوه ي صلاحيت دادگاه هاست و با تحولات مهم و تغييرات اساسي مقصود ايجاد شده در قانون جديد و عليرغم وجود برخي اشکالات و کمبودها در اجراي آن، اين قانون به طور کلي از جنبه ها و نکات بسيار مثبت و نوآوري ها و دستاوردهاي فراوان، علي الخصوص در مورد رعايت هر چه بيشتر حقوق شهروندي و حقوق متهم و حق دفاع وکيل مدافع در روند دادرسي و بکارگيري شيوه تعدد قاضي در صدور احکام جزائي و متضمن تضمين هاي بيشتر، جهت تحقق دادرسي عادلانه و منصفانه در محاکم دادگستري برخوردار بوده و مي تواند در تامين حقوق شهروندي و اساسي مردم، موثر و نقش آفرين باشد.

وي ادامه داد: با اجراي قانون دادرسي کيفري جديد، در شهرستان بهار با تبديل دادگاه عمومي جزايي به دادگاه کيفري دو، رسيدگي به جرائم در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي و دادگاه کيفري يک، به شيوه تعدد قاضي در مرکز استان انجام خواهد گرفت.

رييس کل دادگستري استان گفت: اجراي قانون جديد آيين دادرسي کيفري نيازمند نيروهاي ماهر و آموزش ديده در زمينه کشف جرم، جمع آوري ادله، شناسايي مجرم و ساير موارد مرتبط، استزيرا در اين قانون به آموزش و جنبه علمي نيروها تاکيد زيادي شده است.

وي با بيان اينکه هنر ما اين است که در اجراي قوانين کيفري، حقوق مردم را رعايت کنيم بيان کرد: قوانين مربوط به عدالت کيفري به ويژه آيين دادرسي کيفري جزو مهمترين قوانين هر جامعه است؛ زيرا اين قوانين متولي عدالت کيفري و امنيت جامعه هستند.

وي تصريح کرد: دسترسي متهم به وکيل در مراحل تحقيق، توجه به حقوق شهروندي، ورود نهادهاي مردمنهاد در پرونده ها و تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو از جمله تغييرات و دستاوردهاي اين قانون است.

در پايان از زحمات حميدرضا يوسفي رئيس پيشين دادگستري تجليل و آقايان محمدهادي محمديان روشنفکر و حمزه داودي به ترتيب به عنوان رئيس دادگستري شهرستان بهار و دادستان بهار معرفي شدند.

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
نظرسنجی
بله
خیر
باید بررسی کنم
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر