شهرستان بهار

تبلیغات کاغذی انتخاباتی به چه قیمتی تمام میشود؟

شناسه خبر: ۴۸۰۴
تبلیغات کاغذی انتخاباتی به چه قیمتی تمام میشود؟

شهر ما حدود یك هفته، میزبان پوسترها، عكس‌ها و تبلیغاتی از كاندیداهایی خواهد بود كه قصد حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را دارند. تمام كوچه‌ها و خیابان‌ها از این پوسترهای رنگارنگ خواهد شد. انگار نه انگار كه تا همین چند روز قبل همه از گرانی كاغذ گله‌مند بودند اما انگار این انتخابات گرانی سرش نمی‌شد و درختان زیادی یكجا تبدیل به كاغذ خواهند شد و در اختیار كاندیداهایی قرار خواهند گرفت كه با ژست هایی خاص جلوی لنز‌های دوربین قرار گرفته و نقش دیوارها خواهند.

بخش مهمی از کیفیت فضای یک شهر به سیما و منظر شهری باز میگردد. بی تردید شهروندان بر سر اینکه یک شهر با دیواره ها، نماها و مبلمان شهری و پارکی کثیف، چرک و آلوده به انواع کاغذهای چاپی و رنگی مانند انواع تراکت، پوستر، اطلاعیه، که بر رویشان چسبیده و نصب شده است، روح و روانشان آزرده می شود و معتقدند که حقوق شهر نشینان تضییع شده است.

طبق روال معمول تبلیغات «رسمی» و «غیررسمی» و «نیمه رسمی» قبل از آغاز زمان تبلیغات انتخاباتی، سنتّی دیرینه است! و کسانی که هوس یا احساس مسئولیت دسترسی به کرسی های مجلس به سرشان زده است، کارشان را از آن طریق پی جویی می کنند. این شکل از عملکرد محدود به این دوره یا دوره قبل نیست. بلکه روندی ! است که تقریبا در تمام ادوار انتخاباتی مرسوم بوده است.

در این سنّت و روند میلیون ها و بلکه میلیاردها برگ کاغذ با استحصال از قطع درختان بی زبان تبدیل به پوسترها و تراکت های تبلیغاتی می شود. و علاوه بر تبلیغ موجب ناهنجاری و «نازیباسازی» در و دیوار سطح شهرها و ... می شوند.

قطع درختان «اکسیژن ساز» و تبدیل آن ها به کاغذ بی جان و بی زبان از سویی خسارت به طبیعتی است که ظاهرا برای دفاع از خود هیچ ابزار و ساز و کاری ندارد! امّا از سوی دیگر با قطع درختان «کارخانه عظیمی» را از کار می اندازیم و تعطیل می کنیم که نتیجه اش تعطیلی تولید اکسیژن است. قطع تولید اکسیژن خسارت و ضربه ای است که طبیعت با زبان بی زبانی به بشریت وارد می کند. و بدین وسیله تقاص می گیرد! که نمود و محصول آن همین آلودگی های محیط زیستی و آلودگی هوایی است که در کره زمین روزانه دهها و شاید صدها انسان را - بی سر و صدا و آرام! - بی جان و روانه گورستان سرد و خاموش می کند... بدین وسیله قبرستان ها را آباد می کند!

شهر ما حدود یك هفته، میزبان پوسترها، عكسها و تبلیغاتی از كاندیداهایی خواهد بود كه قصد حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را دارند. تمام كوچه ها و خیابانها از این پوسترها رنگارنگ خواهد شد. انگار نه انگار كه تا همین چند روز قبل همه از گرانی كاغذ گله مند بودند اما انگار این انتخابات گرانی سرش نمیشود و درختان زیادی یكجا تبدیل به كاغذ خواهند شد و در اختیار كاندیداهایی قرار خواهند گرفت كه با ژست هایی خاص جلوی لنزهای دوربین قرار گرفته و نقش دیوارها خواهندشد.

طولی نخواهد کشید (در عرض این یک هفته) كه دیگر دیوارهای شهر آلوده خواهند شد؛ دیوار شهر ما آلوده كاغذها و سیریشهایی خواهند شد كه زدودن آنها حتی با آب و كف هم در بسیاری از موارد امكانپذیر نیست. پر شدن این دیوارها در نهایت باز هم این كاندیداها را راضی نخواهدکرد و اینبار این كارت پخش كن ها هستند كه با آمدن میان جمعیت پرتلاطم، عكس ها و پوسترهای كاندیداهای چند روزه خود را در اختیار مردم قرار میدهند و مردم هم بی توجه به این كارت پخش كن ها كاغذها را روی زمین رها خواهند کرد. با گذشت چند ساعت زمین هم از حجم زیاد كاغذها پر خواهد شد.

كم كم زمان انتخاب خواهد رسید. حماسه با شورتر از هر زمانی رقم میخورد اما زمین و دیوار ماندند و مهمانانی كه گویا با همان پایی كه آمده بودند، قصد رفتنن ندارند و نمك گیر دیوارها و زمین شهر ما خواهند بود.

با هر زحمتی كه شده مسئولان مربوطه با كمك كارگران، بعد از انتخابات شهر را تا حدودی سر و سامان میدهند اما هیچ عابری صبح روز بعد به ذهنش نیز نمیرسد كه این همه كاغذ را مسئولان به كجا برده اند؟ راستی تكلیف این چند صد تن كاغذ باطل شده چه شده است؟

امروزه «ساز و کار» دنیای مجازی بیش از تصور ما پیشرفت کرده است و اتفاقاتی در این دنیا می افتد که برای بسیاری باور نکردنی و گاه غیرقابل هضم است! آیا اکنون فرصت آن نیست که صاحبان کارهای تبلیغاتی برای نجات بشریت متوسّل به ساختارهای «دنیای مجازی» شده و قصه پر غصّه قطع درختان سبز طبیعت زیبا را آرام آرام از صحنه روزگار حذف کنند و به درختان سر و قد اجازه تداوم حیات بدهند؟

آن دسته از کسانی که قصدحضور در کرسی های مجلس را دارند با این حرکت - استفاده از دنیای مجازی - نشان می دهند که فهمی اساسی از موضوع پیدا کرده اند و لیاقت نماینده بودن مردم را در خود پرورش داده اند.

از سوی دیگر می توان به ابتکارها و ترفندهای دیگری هم دست یابند که مورد رضای خدا و امری خیر و پسندیده در جامعه بشریت تلقّی می شود. بعنوان مثال خرید دفترچه و توزیع آنها برای دانش آموزان بی بضاعت که تعداد آنها کم هم نیستند...

این عملکرد نه تنها هیچکدام از مضرّات یاد شده را ندارد بلکه موجب تسکین قلب های رئوف می گردد. و مطمئنا موجب خشنودی اقشاری از جامعه نیز می گردد که بدون تردید دعاهایشان از نوع دعاهای مستجاب است. این راهکارها کم نیستند و به اشکال مختلف می توانند بروز پیدا کنند و سبب حرکت در راه صحیح و درست را فراهم آورند. از جمله این قدمهای مؤثر - بجای مخارج میلیونی و میلیاردی دور ریز!؟ - می توان از مدرسه سازی، بیمارستان سازی، ایجاد کار و شغل و هزاران مورد دیگر... نام برد آن دسته از کسانی که به این راهکارها دست می یازند، نشان می دهند که شایستگی انتخاب از سوی مردم را دارند.

تبلیغات کاغذی هدر رفت کاغذ را به عنوان یک سرمایه ملی در پی دارد لذا انتظار میرفت کاندیدا از کاغذ بازی کمتر استفاده کند.

ما طرفداران محیط زیست خواستاریم در آستانه دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، فارغ از وابستگی به هر جناح سیاسی، شعارها و دغدغه های محیط زیستی کاندیداها هر چند در حد شعار گواه بر این واقعیت داریم که تلاش های حامیان محیط زیست در سالهای أخیر بی فایده نبوده و حداقل دغدغه ذهنی را در بستر جامعه و در میان مسئولان ایجاد نموده است.

ولی آیا شعار کافی است؟ شاید آنچه توسط این بیانیه خواهان میباشیم محکی برای ادعاهای محیط زیستی نماینده آینده باشد.

کاندیدای محترم آیا میدانید در انتخابات گذشته چند تن درخت لرزید و چند جنگل ریشه کن شد؟

طبق برآورد کارشناسان به ازای تولید هر تن کاغذ حدود 17 اصله درخت تنومند باید قطع گردد، حال خودتان قضاوت کنید که برای انتخابات پیش رو معادل چند درخت تنومند باید برای تبلیغات نامزدهای انتخابات قطع گردد.

ما فعالان محیط زیست و اصحاب رسانه بر این باوریم که به راحتی میتوان کابوس مجددی برای درختان ایجاد نکرد.

ما بر این باوریم که با پیشرفت تکنولوژی، تبلیغات نیز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و جایگزین روشهای سنتی در جهان گشته است؛ لذا خواستار جامه عمل پوشاندن به شعارهای محیط زیستیتان بوده تا با گامی هر چند کوچک به باور برسانیدمان.

لذا از شما میخواهیم با مصرف هر چه کمتر کاغذ در تبلیغات و جایگزین کردن کاغذهای بازیافتی و بالاخص تبلیغات الکترونیکی و فضای مجازی، «محیط زیست» اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را پاس بدارید.»

نوشته شده توسط موسسه بهار ثمین الوند

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر