شهرستان بهار

استاندار از عملکرد فرمانداران ناراضی است

شناسه خبر: ۵۱۴۸
استاندار از عملکرد فرمانداران ناراضی است

شوراي برنامه‌ريزي و توسعه با طعم شكرگزاري، انتقاد و كنايه؛ نشستي سنگين و طولاني كه به گزارش‌دهي چند تن از مديران اجرايي و نمره‌دهي استاندار به عملكرد آنها اختصاص داشت با این تفاوت که نیکبخت این بار نمرات مدیران خود را علناً و بی‌پرده در نشست اعلام کرد.

به گزارش نشاط شهر به نقل از خبرگزاری همدان پیام، شوراي برنامه ريزي و توسعه با طعم شكرگزاري، انتقاد و كنايه؛ نشستي سنگين و طولاني كه به گزارش دهي چند تن از مديران اجرايي و نمره دهي استاندار به عملكرد آنها اختصاص داشت با این تفاوت که نیکبخت این بار نمرات مدیران خود را علناً و بی پرده در نشست اعلام کرد.
در نخستين نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه در استان كه صبح پنجشنبه گذشته برگزار شد استاندار همدان با تأكيد بر اجراي شعار سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» به مديران خود گوشزد كرد كه بايد براي تحقق و اجراي اين تأكيد رهبر معظم انقلاب جديت و دوندگي داشته باشند.
در اين نشست كه گزارش چند تن از مديران استان با واكنش و كنايه پراكني وحتي انتقاد صريح و بي پرده محمدناصر نيكبخت مواجه شد، ميزان رضايت وي از عملكرد برخي دستگاهها پس از 2 سال حضور در استان از آن عيان ميشد. این انتقادات صریح در 5 پرده و در مواجه با گزارشهای 3مدیر و یکی از منتخبان انتخابات اسفندماه بود.

پرده نخست؛ انتقاد از رفتارهای سیاسی مدیر استاندارد
در ادامه اين جلسه مديركل اداره استاندارد استان با ارائه گزارشي از سياستهاي دستگاههاي متبوع خود براي اجراي شعار سال سخن گفت و افزود: با توجه به محدوديت اعتبارات و منابع انساني اداره استاندارد بايد از بخش خصوصي براي توسعه اين بخش بهره گرفته شود.
پس از بيان گزارش ميرنظامي، استاندار با لحن صريح از فعاليت سياسي او در خارج از استان انتقاد كرد و گفت: اعتقاد من اين است كه مدير بايد به كار خودش بپردازد و فعاليتهاي خارج از آن غير تشخيص من است. مديركل اداره بايد به كار خود بچسبد و در انجام وظيفه مسائل جناحي و گروهي خود را نبيند.

نيكبخت ادامه داد: در مقطع كنوني استان نياز فراواني به استاندارد دارد؛ چراكه يكي از راهكارهاي اساسي ما بحث صادرات است كه بايد جايگزين هزينه نفت باشد.

پرده دوم؛ مالیات شمشیر را کنار بگذارد
پس از اين اظهارات نوبت به مديركل اداره اقتصاد و دارايي رسيد تا از وضعيت وصول درآمدهاي مصوب استان در سال 94 گزارش دهد. ناصر محمودي ميزان درآمدهاي مصوب مالياتي استان در سال 94 را 433 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت كه 348 ميليارد از اين هدف محقق شده و اين در حالي بوده كه با پيگيريهاي مسئولان استان 60 ميليارد از درآمد مصوب كاهش پيدا كرد.
استاندار در پاسخ به گزارش مديركل اقتصاد و دارايي تأكيد كرد كه ماليات در سال 95 نبايد افزايش پيدا كند و براي افزايش درآمد مالياتي بايد به منابع جديدي فكر كنيم؛ چراكه واحدهاي فعلي ديگر ظرفيت افزايش ماليات را ندارند.

نيكبخت به مديركل اداره ماليات استان هم توصيه كرد كه در سال جديد به جاي شمشير به مؤديان ماليات نقل و نبات تعارف كند.
وي تأكيد كرد كه در قبال اجحاف به مؤديان و توليدگران، ديگر كسي نمره مثبت به ماليات نخواهد داد.
استاندار با انتقاد از روند تصاعدي افزايش ماليات در استان در يك دهه اخير گفت: فشار تحريمها و نپرداختن حق توليد از يارانه ها اين بخش را نابود كرد و اين افزايش ماليات در همدان بي سابقه بوده است.

پرده سوم؛ مدیر آب و فاضلاب نمره منفی دارد
اما مدير آب منطقه اي استان تنها مدير در اين جلسه بود كه از تيررس انتقادات نيكبخت در امان بود و البته شادي حاصل از بارشهاي بي سابقه عنوان شده چند روز گذشته در استان متأثر بود كه به گفته عزالدين سدها را لبالب كرده است.
مرتضي عزالدين در گزارشي نشاط بخش از ميزان بارندگي ها تا روز پنجشنبه گفت: با اين بارشها ورودي سداكباتان به 20 متر رسيده و احساسم اين است كه در نيمه دوم ارديبهشت ماه آب آن سرريز شود.
وي وضعيت ديگر سدهاي استان را نيز مطلوب عنوان كرد و در ادامه از آبگيري سد نعمت آباد اسدآباد تا پايان سالجاري سخن گفت.
اما گزارش عزالدين از روند پروژه هاي آب منطقه اي بهانه اي شد تا استاندار پي جوي انتقال آب پساب به جهان آباد شود.
نيكبخت با اظهار تأسف از فراموش شدن اين تعهد گفت: كار اجرايي جهان آباد 15 ارديبهشت ماه آغاز ميشود و اين در حالي است كه شنيده ام هنوز 9 حلقه چاه نيروگاه فعال است.
وي در اين زمان مديركل آب وفاضلاب استان را مورد سؤال قرار داد و با لحني انتقادي گفت: وقتي ما هزار و 304 حلقه چاه مردم را مسدود كرده ايم، چرا بايد چاه هاي نيروگاه فعال بمانند؟! پساب انتقال داده شد تا اين چاه ها مسدود شوند. اين نمره منفي براي عملكرد آقاي حسيني بيدار است كه اين كار صورت نگرفته است. پاي مسئوليت خود بايستد تا اين چاهها بسته شود.
حسيني بيدار در پاسخ كمبود اعتبارات را دليل اجرا نشدن پروژه انتقال آب به جهان آباد عنوان كرد كه مورد قبول استاندار قرار نگرفت. اين دومين انتقاد صريح استاندار از مديران اجرايي در نخستين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بود.

پرده چهارم؛ از 2 فرماندار خود انتقاد دارم
اما سومين انتقاد صريح استاندار در هنگام گزارش رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان رقم خورد.
موسوي بهار در اين نشست با ارائه گزارشي مبسوط از روند اجراي طرح تحول نظام سلامت در استان و جذب 325 ميليارد تومان از اين طرح به استان از جلب نظر سرمايه گذاران ايتاليايي براي ساخت يك بيمارستان بزرگ هزار تختخوابي در همدان خبر داد و از استاندار تقاضا كرد كه براي اجراي آن با مسئولان ارشد دولت رايزني كنند.
اما نكته اي كه موجب انتقاد صريح نيكبخت به يكي ديگر از مديران بود، اظهارات موسوي بهار در مورد معطل ماندن پروژه دانشكده پرستاري اسدآباد با گذشت 3 سال از تصويب طرح آن بود. در اين هنگام استاندار از فرماندار اين شهرستان درخواست توضيح درباره تأخير اجراي اين پروژه كرد.

مسعود بكايي در توضيحات خود از باقي بودن بودجه بالغ بر 3 ميلياردي اين پروژه در حساب دانشكده در اين سالها سخن گفت و افزود: مانع اين پروژه زمين احداث آن بوده كه روي آن توافق شده اما هنوز سندي براي آن صادر نشده است كه دانشگاه علوم پزشكي استان بخواهد بر اساس آن كار احداث را آغاز كند.
اين توضيحات براي استاندار اما عذر بدتر از گناه بود؛ اين را ميشد از واكنش صريح و انتقاد او نسبت به فرماندار اسدآباد ديد كه گفت: نبايد 3 ميليارد پول آن هم در شرايطي كه استان در بي پولي است در حساب بخوابانيد آن هم به خاطر چه؟! به خاطر اينكه سند زمين صادر نشده؟! فرق بين داشتن فرماندار و نداشتن آن چيست؟!

نيكبخت در ادامه انتقاد خود خطاب به فرماندار اسدآباد گفت: بايد پيگيري كنيد. من اصلاً از اين طور كار كردن راضي نيستم. درست نيست كه به خاطر كار اداري 3 ميليارد پول بخوابد.
پس از آن مديركل منابع طبيعي هم با توضيحاتي در اين باره از مشكلدار بودن زمين پيشنهادي براي دانشكده پرستاري سخن گفت و از اينكه اين زمين هم معارض دارد و هم بايد از سوي مسكن و شهرسازي اقدام شود. اين توضيحات اما براي استاندار قانع كننده نبود تا باز هم خطاب به فرماندار اسدآباد انتقاداتي بيان كند.

نيكبخت ادامه داد: من از 2 فرماندار حوزه گلايه دارم اما بقيه پيگيرند و اين 2 فرماندار بايد گلايه من را قبول كنند. معاون عمراني استانداري از برخي فرمانداران اطلاعات بهتري در مورد طرحهاي عمراني دارد.

پرده پنجم؛ بر سر غارعلیصدر معامله نمیکنم
ديگر انتقاد استاندار در اين نشست به گفته هاي يكي از منتخبان استان در انتخابات مجلس بازميگشت. نيكبخت با تأكيد بر صحت و رعايت امانتداري در انتخابات اسفندماه از آنچه كه اتهام زني برخي خواند انتقاد كرد و گفت: يكي از دوستان گفته در انتخابات دخالتهايي كردند اين گفته دور از انصاف و انتظار بود. بيش از انتخابات به مردم قول دادم كه نهايت امانتداري را داشته باشيم.
وي دليل اين اظهارات را مخالفت خود با درخواست واگذاري غار علیصدر به پديده شانديز دانست و افزود: من مصالح مردم را نميتوانم معامله بكنم و معلوم است كه در پاسخ به اين مخالفت بگويند كه در اشتغال كم كار كرده و يا در انتخابات حضور پيدا كرده است.

نيكبخت از مخالفت خود با درخواست ديگري براي انتقال پروژه احداث درمانگاه تأمين اجتماعي از شهر بهار به كبودراهنگ خبر داد و گفت: البته همه جاي استان بايد درمانگاه تأمين اجتماعي داشته باشد اما چه دليلي براي اين انتقال وجود دارد.

ما اجازه حذف جايي را نداريم كه به مردم تعلق دارد. روي مصالح مردم نبايد معامله كرد و من اگر با واگذاري غار عليصدر به پديده شانديز موافقت ميكردم تا آخر دنيا مورد نفرين مردم همدان قرار ميگرفتم.

وي در پايان سخنان خود با محور قرار دادن اقتصاد مقاومتي تأكيد كرد كه دستگاهها براي خدمتگزاري به مردم بايد تنگ نظريها را كنار بگذارند و مديران نگذارند كارشناسان بانك و ادارات بي جهت كارها را معطل كنند.

نيكبخت با اشاره به پسوند اقدام و عمل در شعار امسال معطل ماندن چند ساله پروژه ها را خلاف اين تأكيد دانست و گفت: همدان آمادگي جهش در اقتصاد مقاومتي را دارد و نميخواهد در اين عرصه عقب بماند.
وي بیان كرد: قصدم اين است كه در اقتصاد مقاومتي همدان استان نخست باشد و اين با وجود امنيت و امكانات استان شدني است.
نيكبخت در ادامه برگزاري مطلوب انتخابات را از بركات سال 94 دانست و گفت: در استان هم انتخابات خوبي صورت گرفت و در كل مجلس هم توسعه گرا از آب درآمد به اين دليل كه قطعاً با دولت تقابلي نخواهد داشت كه موجب توقف كار شود و تندروي در اين مجلس كم خواهد بود.
وی افزود: اگر همه جاي كشور مانند همدان نمايندگان خود را انتخاب كرده باشند، مجلس عقلا شكل ميگيرد.

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
نظرسنجی
بله
خیر
باید بررسی کنم
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر