شهرستان بهار

با انتخاب چهار شهر لالجین، مشهد، تبریز و اصفهان به‌عنوان شهرهای جهانی صنایع دستی رتبه دوم را در جهان کسب کرده‌ایم.

شناسه خبر: ۵۹۱۳
با انتخاب چهار شهر لالجین، مشهد، تبریز و اصفهان  به‌عنوان شهرهای جهانی صنایع دستی رتبه دوم را در جهان کسب کرده‌ایم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی همچنین با اشاره به دستاوردهای حوزه صنایع دستی اظهار کرد: موفق شدیم چهار لالجین، مشهد، تبریز و اصفهان را به‌عنوان شهرهای جهانی صنایع دستی به تصویب و ثبت برسانیم و با این چهار شهر جهانی رتبه دوم را در جهان کسب کرده‌ایم.

به گزارش نشاط شهر به نقل از خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت اکنون نزدیک به 58 هزار پروانه تولیدی انفرادی و 2200 مورد پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی، راه اندازی یک هزار و 500 بازارچه موقت صنایع دستی و 41 نمایشگاه سراسری و منطقهای از جمله اقدامات صورت گرفته در این بخش است. بیش از 440 میلیون دلار صادرات صنایع دستی داشتیم که ظرفیت ما میتواند بیش از یک میلیارد دلار باشد.

سلطانی فر بیان کرد: در مهر ماه امسال اجلاس شورای جهانی صنایع دستی در اصفهان برگزار میشود و عوامل دست اندرکار صنایع دستی 100 کشور دنیا به اصفهان میآیند.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: معتقدیم مهمترین مشکل ما در حوزه بازرگانی صنایع دستی است و باید نمایشگاه های موقت و بازارچههای صنایع دستی توسعه پیدا کند. تا پیش از این، هشت فروشگاه صنایع دستی اینترنتی در کشور فعالیت میکردند که اکنون این تعداد به 200 مورد رسیده است.

سلطانیفر در ادامه تشریح دستاوردهای این سازمان در طول سه سال گذشته در حوزه گردشگری به اقدامات سازمان میراث فرهنگی برای فراهم کردن امکانات برای حضور سرمایهگذاران و گردشگران خارجی اشاره کرد و گفت: امروز شاهد روند رو به رشد ورود گردشگران به کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه براساس سند چشمانداز 1404 باید ورود گردشگران خارجی به کشور به 20 میلیون نفر برسد، افزود: بر اساس این برنامهریزیها، در 10 سال اول باید میزان ورود گردشگران به 9 میلیون نفر میرسید که این آمار در حال حاضر به 5 میلیون نفر رسیده است؛ چون مشکلاتی وجود داشت و از سوی دیگر در چند سال گذشته میزان حضور گردشگران به زیر عدد 4 میلیون نفر رسیده بود، به همین دلیل با کاهش حضور گردشگران خارجی مواجه شدیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مقایسهی میان ورود گردشگران خارجی در سال 94 به نسبت سال 92 اظهار کرد: در حال حاضر با رشد 29 درصدی مواجه شدیم که میانگین آن در هر سال حدود 9 درصد است. در واقع این میزان رشد ورودی حدود 2/2 درصد میانگین دنیاست.

وی همچنین درباره زمان صدور ویزای فرودگاهی اظهار کرد: صدور ویزای فرودگاهی در دو سال گذشته از 15 روز به یک ماه و سپس سه ماه افزایش یافت که در حال حاضر اتباع 190 کشور دنیا در 9 فرودگاه کشور میتوانند این ویزا بگیرند که تعداد این فرودگاهها در یک ماه آینده با افزایش چهار فرودگاه به 13 فرودگاه میرسد و مدت آنها سه ماه و تمدید آنها 15 روز است.

سلطانی فر در ادامه از آماده بودن مقدمات صدور ویزای الکترونیک با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی خبر داد و بیان کرد: کار صدور ویزای الکترونیکی به صورت آزمایشی آغاز شده است.

معاون رئیس جمهور همچنین از اجرایی شدن لغو روادید با کشورهای گرجستان و ارمنستان خبر داد و گفت: در ماههای آینده در سه کشور دیگر نیز این اتفاق رخ میدهد، این لغو روادید بین کشورها به صورت متقابل و مرحلهای انجام میشود.

سلطانیفر در ادامه یکی از دستاوردهای خوب حوزه گردشگری را گسترش امکانات بومگردی در مناطق روستایی دانست که از تعداد 37 اقامتگاه بومگردی در حال حاضر به بالای 300 اقامتگاه افزایش یافته و این در حالی است که تقاضا برای صدور مجوز حدود 500 - 600 اقامتگاه بومگردی هنوز ادامه دارد که باید به مرور این درخواستها و اقامتگاهها کنترل و نظارت شوند. همچنین متقاضیان استفاده از اقامتگاههای بومگردی، خانههای روستایی هستند.

سلطانی فر همچنین از فعال شدن 19 نمایندگان اطلاعرسانی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر خبر داد و افزود: براساس برنامهریزی انجام شده، باید 25 نماینده تا پایان سال در کشورهای مختلف با هدف معرفی جاذبههای تاریخی ایران در کشورهای دیگر مستقر شوند که تاکنون 19 نماینده مستقر شدهاند. این نمایندگان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی فعال در کشورهای مختلف به کار گرفته شده اند و با هزینهای معادل 10 درصد هزینهای که بخش دولتی باید برای این کار اختصاص میداد، این کار را انجام میدهد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به انتخاب 500 روستا به عنوان روستاهای هدف گردشگری با همکاری معاونت ریاست جمهوری افزود: در جلسهای که دو روز گذشته با کارگروه عشایر کمیته گردشگری و صنایع دستی مربوط به عشایر برگزار شد، فعالیت این کمیته با اعضای بیشتری به تصویب رسید.

معاون رئیس جمهور در ادامه از برنامههای پیشنهادی اساسی در حوزه گردشگری در برنامه ششم توسعه را تشکیل شورای راهبردی گردشگری و تهیه برنامه جامع گردشگری کشور دانست و افزود: کانون ملی هماهنگی گردشگری با یک بستر قانونی خوب، همگرایی ایجاد میکند و همچنین نمایندگان 40 دستگاه دولتی و خصوصی در این کانون فعالیت میکنند.

وی در ادامه از برگزاری اجلاش وزرای گردشگری «مجمع گفتوگوهای آسیایی» در نهم شهریور در تبریز خبر داد و افزود: کنوانسیون بینالمللی راهنمایان نیز بهمن ماه امسال در ایران برگزار میشود.

سلطانی فر همچنین به برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در مهرماه با محوریت سازمان میراث فرهنگی و دستگاههای دیگر اشاره کرد و افزود: در سه سال گذشته 35 هتل چهار یا پنج ستاره با 800 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی به بهرهبرداری رسیدند که از مجموع هزار و 752 پروژه بخش گردشگری، 820 هتل یک تا پنج ستاره و هتل آپارتمان را شامل میشود که از این تعداد، 170 هتل چهار تا پنج ستاره در حال اجرائی شدن هستند.

معاون رئیسجمهور اضافه کرد: براساس تعهدات، زیرساختهایی که در زمینه مراکز اقامتی باید تا 10 سال آینده به هتلهای چهار یا پنج ستاره تبدیل شوند، در چند سال آینده به این اهداف دست می یابیم.

سطانیفر همچنین به ایجاد ادارهها و نمایندگیهای میراث فرهنگی در شهرستانها و شهرهای مختلف کشور اشاره کرد و گفت: در زمانی که سازمان میراث فرهنگی را تحویل گرفتیم، سازمان میراث فرهنگی تنها تشکیلات دولتی بود که از 435 شهرستان کشور فقط در 46 شهرستان اداره و 140 نمایندگی در 230 روستا داشت که در حال حاضر در 200 شهرستان با ایجاد این نمایندگیها از آثار تاریخی محافظت میکنیم.

سلطانی فر انجام این اقدام را به دنبال استفاده از نیروهای دستگاههای دیگر به دلیل نبود بودجه و نیروی انسانی در آن شهرستانها دانست و ادامه داد: توانستیم 46 اداره را به 200 اداره برسانیم و در حال حاضر در 50 شهرستان اداره میراث فرهنگی ایجاد کرد یم که بدون اضافه کردن افراد به بدنه میراث فرهنگی و با استفاده از سایر پستها این کار انجام شد.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: زمانی که میگوئیم انجمنهای میراث فرهنگی تشکیل شدند باید کسی باشد که این نوع اقدامات را دنبال کند، بنابراین با اقدامات کنونی، امروز به یک ساماندهی نسبی در این زمینه رسیدهایم.

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر