شهرستان بهار

روستایی که بیکاری را به زانو درآورد

شناسه خبر: ۸۱۲۹
 روستایی که بیکاری را به زانو درآورد

طی سال‌های اخیر موج مهاجرت از روستاها به شهرها زیاد شده و بسیاری از جوانان روستایی به امید پیدا کردن کار، رفتن به شهرها را به ماندن در روستا ترجیح می‌دادند و آنهایی هم که تصمیم به ماندن در روستا می‌گرفتند، عمدتا مسن بوده و به‌علت تعلق عاطفی به محل زندگی از کوچ کردن انصراف داده بودند اما طی چند سال اخیر در بعضی مناطق مهاجرت معکوس به روستاها افزایش یافته است.

به گزارش نشاط شهر، به نقل از ایسنا، مشکل اشتغال یکی از معضلاتی است که در دهههای اخیر گریبان کشور ما را گرفته اما جالب است بدانید در حالیکه بحران بیکاری در کشور و کلانشهرها یکی از بزرگترین بحرانها و معضلات موجود است، نرخ بیکاری در روستایی از توابع استان همدان صفر بوده و همه مردم این روستا مشغول بهکار هستند.

روستای «لتگاه» لالجین قدیمیترین مرکز جوراببافی کشور بهشمار میآید که با بیش از ۵۰ سال قدمت سبب شده تا بیکاری از چهره خانوادههای این روستا رخت ببندد و علاوه بر ایجاد اشتغال برای اهالی روستا، مردم از روستاهای همجوار نیز برای کار به این روستا میآیند.

روستای لتگاه در موقعیت شمال غرب شهر همدان و شمال شرق بخش لالجین شهرستان بهار واقع شده و فعالیت جمع کثیری از اهالی این روستا در حرفه جوراببافی سبب شده است که این روستا جوان بیکاری نداشته باشد.

این روستا به علت موقعیت استراتژیک خود یکی از روستاهای موفق در صنایع کوچک از جمله تولید جوراب در سطح شهرستان بهار به شمار میرود و خانوادههای این روستا به طور موروثی از سالیان گذشته در حرفه جوراببافی فعالیت دارند.

روستای لتگاه از نظر اقلیمی دارای آب و هوای گرم و مرطوب و اراضی این روستا از نوع رسوبی و بسیار حاصلخیز بوده و گویش این روستا به زبان ترکی است که به علت تلاقی رودخانههای قرهچای و قوریچای در اراضی دشت لتگاه به نام ترکی «لاتگاه» خطاب میشود که در زبان عامیانه به «لتگاه» تغییر نام پیدا کرده است.

وقتی در کوچه پسکوچههای این روستا گشت میزنید، همانند دیگر روستاها، اهالی و پیرمردان را در کوچهها نمیبینید که در حال معاشرتهای روزانه برای گذران وقت خود باشند بلکه همه اهالی در دالانی از خانه یا کارگاه تولیدی کوچک خود مشغول به کار هستند.

فرماندار شهرستان بهار در گفتوگو با ایسنا، توانمندسازی جوامع محلی و توسعه اشتغال در سطح روستاها را امری ضروری خواند و اظهار کرد: ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق روستایی راهکاری برای توسعه پایدار و جلوگیری از مهاجرت بوده که خوشبختانه تا کنون در این زمینه گامهای مؤثری برداشته شده است.‎

احسان قنبری با بیان اینکه توسعه مشاغل اقتصادی در روستاها میتواند نقش اساسی در خنثیسازی مهاجرتهای بیرویه به شهرها و حتی افزایش مهاجرت معکوس به روستاها داشته باشد، افزود: توانمندسازی جوامع محلی موجب حضور مداوم و همهجانبه روستائیان در عرصه فعالیت روستایی، هدایت و توجه کردن روستائیان به افزایش انگیزشهای خودباوری و خوداتکایی منجر به بهبود محیطهای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در روستا میشود که بدون این امر مهم توسعه روستا امکانپذیر نیست.

وی با بیان اینکه روستای لتگاه یکی از روستاهای بدون بیکار در استان همدان است، ادامه داد: روستای لتگاه دارای حدود 2000 نفر جمعیت در قالب 600 خانوار است که شغل اصلی آنها جوراببافی، کشاورزی و دامداری است.

فرماندار بهار با بیان اینکه لتگاه استعداد جذب کارگر از روستاهای همجوار را دارد، عنوان کرد: به طور متوسط در هر کارگاه 3 یا 4 نفر مشغول به کار تولید جوراب هستند که بر این اساس صنعت دیرینه جوراببافی زمینه اشتغال هزار و 500 نفر را فراهم آورده است.

وی با بیان اینکه 250 کارگاه جوراببافی در لتگاه فعال است، گفت: منبع اصلی درآمد مردم لتگاه جوراببافی است و در فصل کشاورزی نیز در مزارع به کشت محصول میپردازند.‎

قنبری با بیان اینکه 30 کارگاه خانگی در روستای لتگاه فعال است، افزود: 10 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و اشتغالزایی به حوزه مشاغل و تولیدات روستاهای شهرستان بهار اختصاص پیدا کرده است.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی کمبهره به سرمایهگذاران و تعاونیهای روستایی، یادآور شد: باید از این ظرفیت استفاده کرده و زمینه ایجاد اشتغال پایدار در روستاها را فراهم کرد.

فرماندار بهار روستای دستجرد، زاغه و کردآباد را از دیگر روستاهای بدون بیکار استان همدان برشمرد و تصریح کرد: توجه به روستاها باید تقویت شود چرا که بیتوجهی به روستاها هیچ نتیجهای جز افزایش حاشیهنشینی، تخلیه روستاها، بیکاری در شهرها و دیگر مشکلات اقتصادی و اجتماعی به دنبال نخواهد داشت.

قنبری با تأکید بر اینکه افزایش امکانات، انگیزه روستائیان را برای ماندگاری در روستاها افزایش میدهد، بیان کرد: ماندگاری در روستا یا بازگشت به روستا، نیازمند اجرای سیاستهای تشویقی است و لازم است در این زمینه برنامهریزی انجام شود.

وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد روستائیان سدی در برابر توسعه حاشیهنشینی خواهد بود، گفت: 4 شهرک صنعتی در شهرستان بهار وجود دارد که با توجه به مشکلات اقتصادی پیش آمده 50 درصد این شهرکهای صنعتی غیرفعال هستند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهار نیز با بیان اینکه حمایت از صنایع کوچک میتواند موتور اشتغال در روستاها را به راه بیندازد و میزان ماندگاری روستائیان را افزایش دهد، به خبرنگار ایسنا گفت: مهمترین علت مهاجرت روستائیان به شهرها نبود شغل و درآمد ناکافی در روستاها است که با ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق روستایی و توسعه زیرساختهای کشاورزی، صنعت و اکوتوریسم در روستاها علاوه بر توسعه و آبادانی سبب ماندگاری اهالی روستا شده و محصولات تولیدی و خودکفایی در روستاها افزایش مییابد.

امیر ضمیریکامل افزود: کارگاه تولیدی جوراب در روستای لتگاه به علت استقرار واحدها در منازل روستایی با رونق بیشتری روبرو است و این امر سبب کاهش قیمت تمام شده تولید میشود و در این راستا جورابهای تولید شده قابل رقابت با محصولات سایر استانها است.

وی بانکهای کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید را از مؤسسات عامل پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی معرفی کرد و درباره نحوه مراجعه متقاضیان یادآور شد: افرادی که طرحهای اشتغالزایی دارای توجیه اقتصادی دارند میتوانند در نخستین گام با مراجعه به یکی از دو مرجع اداره کار شهرستان مربوطه یا یکی از مؤسسات عامل نسبت به ارائه طرح خود اقدام کنند.

ضمیریکامل با بیان اینکه مشاغلخانگی روستایی از جمله راههای نوین کسبوکار و ایجاد اشتغال در روستاهاست که به علت نیاز به حجم پایین سرمایهگذاری و سودآوری مطلوب بسیار مورد توجه و استقبال قرار میگیرد، ادامه داد: نیاز است در این بین دولت با پرداخت تسهیلات لازم، بیمه صاحبان مشاغل و ایجاد بازار برای فروش محصولات و ایجاد زیرساخت لازم در روستا تلاشی دوچندان داشته باشد تا بتوانیم شاهد توسعه روستا و روستانشینی باشیم.

وی بهترین راهکار توسعه و اشتغال پایدار روستایی را جلب مشارکت مردم دانست و با بیان اینکه این امر یکی از راهکارهای توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است و موجب رونق و آبادانی روستاها و کاهش مهاجرتها میشود، خاطرنشان کرد: باید شناسایی مشاغلخانگی و اتصال آن به بازار از اهداف طرح توسعه باید توجه قرار گیرد و در این طرح لازم است مشاغلخانگی مزیتدار یعنی مشاغل سازگار با پتانسیل، منابع و فرهنگ منطقه شناسایی شوند.

رئیس اداره کار شهرستان بهار عدم توانایی در تأمین وثیقه و فاکتور را از مشکلات روستائیان برای دریافت تسهیلات اشتغال روستایی دانست و گفت: مبلغ تسهیلات پرداختی به روستائیان با توجه به وضعیت اقتصادی موجود باید افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان جوراب در لتگاه با مشکل گرانی مواد اولیه مواجه هستند، عنوان کرد: برای رفع مشکل تأمین مواد اولیه جوراببافی رایزنیهایی با کارخانه نخ یزد و اصفهان انجام شده است.

ضمیریکامل با تأکید بر اینکه حمایتهای مادی و زیرساختی از مشاغل روستایی باید انجام گیرد، گفت: روستای لتگاه قطب جوراببافی کشور است.

دهیار روستای لتگاه نیز با بیان اینکه لتگاه قدیمیترین مرکز جوراببافی کشور بهشمار میآید، به خبرنگار ایسنا گفت: جوراببافی از سال 1347 در لتگاه آغاز شده است و سبب شده تا آمار بیکاری در این روستا به صفر برسد.

میلاد اصغری با بیان اینکه 70درصد کارگاههای جوراببافی در لتگاه صنعتی هستند، افزود: علاوه بر روستای لتگاه، اهالی دیگر روستاهای همجوار نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در صنعت جوراب‎بافی ورود پیدا کردند و مشغول به کار شدند.

وی با بیان اینکه محصولات لتگاه به استانهای اراک، قم، کردستان، ایلام و قزوین فرستاده میشود، عنوان کرد: 90 درصد مواد اولیه جوراببافی از تولیدات داخلی کشور تأمین میشود.

اصغری نبود اتحادیه و صنف مربوط به جوراببافی، مالیاتهای سنگین و 4 برابر شدن قیمت مواد اولیه را از مشکلات اصلی تولیدکنندگان جوراب بافی برشمرد و گفت: بازار فروش جورابهای تولیدی را اکثرا باید خود تولیدکننده پیدا کند البته جوراب لتگاه به باکوی کشور آذربایجان نیز صادر میشود.

وی با بیان اینکه با افزایش اشتغالزایی در روستا 60 نفر از اهالی که به شهر مهاجرت کرده بودند، به روستا برگشتند، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی با مشکل مواجه هستند و بانکها در مقابل روند اداری دریافت آن سنگاندازی میکنند.

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
نظرسنجی
بله
خیر
باید بررسی کنم
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر