شهرستان بهار

روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تشریح کردند :

واحدهای دانشگاهی همدان پذیرای داوطلبان بدون کنکور

شناسه خبر: ۹۷۸۷
 واحدهای دانشگاهی همدان پذیرای داوطلبان بدون کنکور

در واحد همدان به غیر از سه رشته اتاق‌عمل، پرستاری و میکروبیولوژی تمامی رشته‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی پذیرش دانشجو دارند و در هر سال با اطلاع‌رسانی‌هایی که از طرف واحد دانشگاهی انجام می‌شود متقاضیان پذیرش و ثبت‌نام می‌شوند

به گزارش نشاط شهر، به نقل از «فرهیختگان»، کنکور، سوژهای که حدود یک ماهی است در صدر اخبار رسانهها دنبال میشود. هر روز هم اظهارنظرهای مختلفی درباره چگونگی برگزاری آن به گوش میرسد. البته کنکور امروز یکی از راههای ورود به دانشگاه است و داوطلبان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی میتوانند با استفاده از سوابق تحصیلی بدون شرکت در آزمون سراسری به دانشگاه روند. دانشگاه آزاد در سراسر کشور نیز این روزها تا دوم شهریورماه پذیرای علاقهمندان به تحصیل در مقاطع بالاتر است و در هر استان با توجه به پتانسیلهای جغرافیایی و اقتصادی و اجتماعی در رشتههای گوناگون از داوطلبان استقبال میکند. در گزارش امروز به سراغ روسای واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان رفتیم تا از ظرفیتهای بدون آزمون این واحدها اطلاعات بیشتری کسب کنیم.

داوطلبان همه رشتههای واحد همدان بدون کنکور جذب میشوند

مرتضی قائمی، دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره جذب بدون کنکور دانشجویان اظهار کرد: «براساس دستورالعملهای اطلاعرسانی شده از طرف مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در بسیاری از رشتهمحلها براساس سنجش و ارزیابی سوابق تحصیلی متقاضیان انجام میشود. مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در هر سال طی دو نوبت شهریورماه برای نیمسال اول هر سال و دیماه برای نیمسال دوم هر سال تحصیلی از طریق سایت اقدام به ثبتنام متقاضیان کرده و براساس رشتهمحلهای اعلامشده و تقاضاهای داوطلبان پذیرش در رشتهمحلهای واحدها و مراکز دانشگاهی در هر سال تحصیلی انجام میشود. در این شیوه علایق و سوابق تحصیلی دوره متوسطه داوطلبان در چگونگی پذیرش آنها موثر است.» وی درخصوص جذب دانشجوی بدون کنکور در رشتههای مختلف اظهار کرد: «در واحد همدان به غیر از سه رشته اتاقعمل، پرستاری و میکروبیولوژی تمامی رشتههای کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی پذیرش دانشجو دارند و در هر سال با اطلاعرسانیهایی که از طرف واحد دانشگاهی انجام میشود متقاضیان پذیرش و ثبتنام میشوند.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان تصریح کرد: «متقاضیان پذیرش در دانشگاه براساس سوابق تحصیلی مجاز هستند به انتخاب خود و براساس اولویت تا 20 رشتهمحل را در هر مقطع تحصیلی انتخاب و ثبتنام کنند و بعد از پذیرش و به جهت رعایت رفاه حال متقاضیان ثبتنام و تشکیل پرونده به صورت الکترونیکی و بدون حضور در محل انجام میشود و کل شهریه دوران تحصیل آنها نیز براساس درخواست متقاضیان به صورت اقساط ماهانه و بدون هیچگونه محدودیت یا تضمینی دریافت میشود.»

قائمی درباره محوریت جذب دانشجوی بدون کنکور اظهار کرد: «با توجه به اینکه تقریبا تمامی رشتههای واحد(به غیر از سه رشته پرستاری، اتاقعمل و میکروبیولوژی) پذیرش براساس سوابق تحصیلی دارند، لذا در تمامی گروهها برنامهریزیها باهدف جذب دانشجو براساس سوابق تحصیلی انجام شده است و محوریت تبلیغات و برنامهها بر تحصیل همزمان دو رشته و تقسیط شهریه برگزاری کلاسها در سال تحصیلی جدید بر بستر آموزش مجازی درحال انجام است.»

وی درخصوص ظرفیت واحد همدان برای پذیرش بدون کنکور گفت: «در تمامی رشتهمحلهای موجود واحد همدان براساس اعضای هیاتعلمی، کارگاهها و آزمایشگاهها و فضاهای آموزشی موجود آمادگی پذیرش دانشجو در دو گروه موازی و بهطور همزمان را دارد و لذا محدودیتی برای داوطلبان در انتخاب رشتههای موجود وجود ندارد و تمامی متقاضیان میتوانند بدون نگرانی رشته مورد علاقه خود را انتخاب و تحصیل کنند.»

قائمی درباره مزیتهای واحد برای تحصیل دانشجویان بدون آزمون اظهار کرد: «واحد همدان جامعترین مرکز آموزش عالی در استان بعد از دانشگاه بوعلی سیناست که تمامی امکانات رفاهی، ورزشی، خدماتی، آزمایشگاهی و کارگاهی و آموزشی را بهصورت متمرکز در مجتمع دانشگاهی خود فراهم کرده و با ایجاد محیطی آرام و مناسب با بهرهگیری از کادر هیاتعلمی متخصص و کارمندانی خدوم و تلاشگر شرایط مناسبی را برای پذیرش و هدایت و آموزش متقاضیان ایجاد کرده و با برنامه تقسیط کامل شهریه دوران تحصیل دانشجویان بدون اعمال شرایط بانکها و بدون ضامن و... خیال متقاضیان را در پرداخت شهریه راحت کرده است و متقاضیان بدون دغدغه میتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.»

وی درخصوص افزایش رشتههای جدید در سال جاری بیان کرد: «در مقاطع کاردانی و کارشناسی به دنبال ایجاد رشتههای جدید طبق طرح آمایش و بازمهندسی رشتهها هستیم تا با موافقت شورای گسترش آموزشی دانشگاه رشتههای جدید ایجاد و به مخاطبان معرفی شود ولی در مقطع دکتری تخصصی دو رشته دکتری مدیریت دولتی و دکتری مدیریت فناوری اطلاعات و ارشد گرایش راه و ترابری و ارشد مدیریت مالی جزء رشتههای جدید واحد همدان هستند که از سال تحصیلی جدید دانشجو خواهند داشت.»

وی افزود: «رشتههای موجود که اشاره شده وجود دارند و علاوهبر آنها مدیریت کسبوکارهای کوچک نیز برای محوریت بخشی به تولیدات کارگاهی و خانگی و استفاده از ظرفیتهای تولیدات کوچک مقیاس در سال قبل تاسیس شده است که میتواند در تبدیل تولیدات کشاورزی و دامی به فرآوردههای جدید کمک کند.»

قائمی بیان کرد: «در سال گذشته و سال جاری با هدف مهارتآموزی و افزایش دانش مهارتی دانشجویان و فارغالتحصیلان دورههای مهارتآموزی با مشارکت اصناف و اتاق بازرگانی و با استفاده از ظرفیت کارگاهها و آزمایشگاهها و دانش و تخصص اعضای هیاتعلمی در واحد تعریف و برگزار شده است تا دانشجویان و فارغالتحصیلان علاوهبر تحصیل و کسب دانش نظری در تمامی رشتهها براساس نیاز بازار و درخواست خود آنها از دورههای مهارتآموزی عمومی و تخصصی کوتاهمدت نیز در کنار تحصیلات دانشگاهها بهرهمند شوند و در زمان فارغالتحصیلی علاوهبر کسب دانش، مهارت لازم را نیز در رشته خود برای ورود به بازار کار کسب کرده باشند.»

وی درباره مزیتهای واحد همدان گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به صورت مجتمع دانشگاهی در بیش از 100 هکتار واقع شده است که از یک طرف به ایستگاه راهآهن شهر همدان و از طرف دیگر به فرودگاه بینالمللی همدان دسترسی دارد. در آن مجتمع دانشگاهی فضای سبز بسیار مناسب برای استراحت مراجعهکنندگان به وفور ایجاد و ساماندهی شده است و کارگاهها و آزمایشگاههای متنوعی با تجهیزات به روز و منحصربهفرد برای تمامی رشتههای موجود ایجاد و راهاندازی شده است و کتابخانه بسیار غنی از کتب متعدد عمومی تخصصی وجود دارد و مجتمع خوابگاهی دانشگاه با ظرفیت بالغ بر یک هزار نفر فضای بسیار مناسبی برای اقامت دانشجویان دختر است و همچنین ورزشگاههای متعددی با شرایط مطلوب و امکانات ویژه تاسیس و راهاندازی شده است و نیز فضای آموزشی متنوع و متعدد با شرایط دانشکدههای موجود برای ارائه دروس آموزشی ساخته و مورد استفاده است و این مجموعه آموزشی، رفاهی، ورزشی و کارگاهی بهطور کامل و متمایز در اختیار داوطلبان و متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان است.»

دانشگاه آزاد اسلامی بهار، بزرگترین مجتمع آموزشی در سطح شهرستان بهار

جواد الماسی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بهار در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره جذب بدون کنکور اظهار کرد: «با توجه به افزایش زیرساختهای آموزشی در کشور و افزایش دانشگاهها و پتانسیل دانشگاه آزاد اسلامی در آموزش جذب بدون کنکور دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در دستورکار قرار گرفته است.»

الماسی تصریح کرد: «بزرگترین مجتمع آموزشی در سطح شهرستان بهار از نظر تعداد رشته و دانشجو و زیربنا، استفاده از اساتید مجرب هیاتعلمی، نرخ پایین شهریه، ساختمان مجهز و کلاسهای استاندارد، کارگاههای مناسب کامپیوتر و برق، وجود آتلیه معماری برای دانشجویان هنر و معماری و وجود هیاتعلمی در اکثر رشتهها ازجمله امتیازات این مرکز برای جذب دانشجو است.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بهار درخصوص خدمات ارائهشده به دانشجویان هم اظهار کرد: «پرداخت وام شهریه، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، برگزاری کلاسها خارج از ساعت اداری ویژه کارکنان، ارائه سرویس ایاب و ذهاب رایگان به مرکز، تقسیط شهریه، برگزاری اردوهای فرهنگی-زیارتی و علمی و برگزاری جلسات مشاوره دانشجویی ازجمله خدمات این مرکز در سالهای اخیر بوده است.»

وی افزود: «دانشگاه آزاد اسلامی بهار از سال 96 شروع به اعزام مشاور به مدارس شهرستان و ایجاد مرکز مشاوره در سطح شهرستان کرده است که در این مورد موفق بوده و جذب دانشجو نسبت به سال گذشته پیشرفت خوبی داشته است.»

الماسی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی درخصوص جذب دانشجو انجام دادهاید، عنوان کرد: «اداره ثبتنام مرکز بهار در طول سال نسبت به مشاوره و راهنمایی جهت جذب دانشجو فعال است و بر محوریت کاهش شهریه و تنوع رشتهای تاکید دارد.»

وی درباره ظرفیت مرکز بهار برای جذب دانشجو گفت: «با توجه به نزدیکی به استان همدان و امکان استفاده از اساتید واحد مادر در هر رشته میتوانیم تا 100 نفر ثبتنام کنیم.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بهار درباره افزایش رشته در سال جدید گفت: «حقوق، روانشناسی، تربیتبدنی و حسابداری (همه رشتهها مقطع کارشناسی پیوسته) از رشتههایی هستند که افزوده شدند.» مرکز بهار با توجه به تنوع رشته سرمایهگذاری ویژهای در مقطع کارشناسی پیوسته داشته است.

وی افزود: «یکی از مواردی که درحال انجام است عقد تفاهمنامه همکاری با مراکز فنی و حرفهای شهرستان است که درجهت برگزاریهای دورههای مهارتآموزی دانشجویان بسیار مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است. قابل ذکر است پس از پایان هر دوره برای دانشجو کارت مهارت فنی صادر میشود.»

زمینهسازی اشتغال دانشجویان در واحد تویسرکان با افزایش مهارتها

مجتبی بابایی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان درگفتوگو با «فرهیختگان» درباره امتیازاتی که این واحد برای دانشجویان بدون کنکور درنظر گرفته است، اظهار کرد: «وامهای مختلفی با بهره پایین از طریق صندوق رفاه دانشجویی به این دانشجویان پرداخت میشود.»

وی درخصوص خدمات این واحد به دانشجویان بدون کنکور گفت: «با برنامهریزی کلاسها در سه روز متوالی و در بعدازظهرها و آخر هفته برای دانشجویان شاغل درنظر گرفته خواهد شد. واحد تویسرکان با توجه به برگزاری کنکور سراسری با پیشبینی و در نظرگرفتن چندین مشاوره در روز برگزاری کنکور آماده ارائه خدمات در راستای کمک به انتخاب بهتر رشتههای تحصیلی مورد علاقه متقاضیان است.» بابایی درباره محوریت جذب دانشجوی بدون کنکور گفت: «با توجه به بحث مهم اشتغال در آینده، پیشبینی دورههای مهارتافزایی در رشتههای مورد نظر و ارائه به دانشجویان علاقهمند درنظر گرفته شود.»

وی درخصوص ظرفیت واحد تویسرکان برای پذیرش دانشجویان بدونکنکور اظهار کرد: «با توجه به زیرساختهای خوب واحد، همچون کارگاهها و آزمایشگاهها زمینه مناسبی برای جذب دانشجو مهیا است.» رئیس واحد تویسرکان درباره مزیتهای این واحد برای جذب دانشجویان گفت: «از نظر آموزشی؛ برنامهریزی کلاسها برای دانشجویان و پیشبینی و درنظر گرفتن چندین مشاوره در روز برگزاری کنکور و ارائه خدمات در راستای کمک به انتخاب بهتر رشتههای تحصیلی مورد علاقه متقاضیان؛ همچنین بهمسائل مالی توجه میشود که با پرداخت انواع وامها با بهره پایین از طریق صندوق رفاه دانشجویی اقدام میشود.»

وی بیان کرد: «برای افزایش مهارت، دانشجویان علاوهبر یادگیری دروس تئوری که باید براساس سرفصل رشته خود بگذرانند طرحی در قالب طرح «دانشجوی موفق» دارند تا امکان کارآفرینی در رشته خود را در پایان تحصیل بهدست آورند.» رئیس واحد تویسرکان درباره سرمایهگذاری در رشتههای این واحد گفت: «با توجه به شرایط اقلیمی و بومی شهرستان تویسرکان، این واحد روی رشتههایی متمرکز است که بتوانند از طریق افزایش مهارت در زمینه ایجاد اشتغال در خود شهرستان مانع از مهاجرت فارغالتحصیلان به بیرون از شهرستان شوند.»

وی درخصوص پذیرش دانشجو عنوان کرد: «رشتههایی که در طول دوران تحصیل میتوانند با افزایش مهارت در قالب کارآفرینی موفق باشند مثل رشته تاسیسات مکانیکی هستند که با توجه به ساختوساز گسترده در سطح استان زمینه شغلی مناسبی برای فارغالتحصیلان فراهم است.»

رئیس واحد تویسرکان درباره فعالیت جدید این واحد گفت: «با تشکیل کمیته مشترک با مرکز فنیحرفهای شهرستان تویسرکان و امضای تفاهمنامه جهت برگزاری دورههای مشترک در راستای افزایش کارایی و آموزش عملی، علاوهبر کسب مهارت براساس دروس تئوری اختصاصی رشته، دانشجویان رشتههای فنی مهندسی عملا با آموزش و یادگیری عملی هم، مهارت مضاعفی را در رشته خود کسب کنند تا بعد از اتمام تحصیل بتوانند در زمینه خوداشتغالی و کارآفرینی موفقتر عمل کنند.»

وی بیان کرد: «واحد تویسرکان دارای امکانات سختافزاری بسیار مناسب همچون کارگاههای برق، سایتهای مجهز کامپیوتر و معماری و نقشهکشی و سالن مجهز تربیتبدنی و بدنسازی است. این واحد دارای بیش از 50 عضو هیاتعلمی مجرب، فضای خوابگاهی مناسب، امکانات رفاهی ورزشی کافی و جدید، فضای آموزشی استاندارد، کتابخانه بزرگ و مجهز با بیش از 50 هزار جلد کتاب و سالن مطالعه جداگانه خواهران و برادران، مسجد و فضای فرهنگی و معنوی بسیار خوب با وجود دو شهید گمنام در صحن دانشگاه است.»

افزایش رشتههای جدید در زمینه صنایع چوب در واحد ملایر

محمدعظیم خدایاری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره این واحد اظهار کرد: «شهرستان ملایر بهعنوان شهر جهانی مبل منبت و انگور ثبت شده و بهواسطه دستان هنرمند و خلاقیت مردمانش در منبتکاری و تولید مبل منبت از جایگاه خاصی در کشور برخوردار است بهنحوی که بیش از 62 درصد از مبلمان منبتی ایران در این شهرستان تولید میشود و بیش از 90 درصد از مبلمان منبتی تولیدی این شهرستان در خارج از استان همدان به فروش میرسد.»

خدایاری درخصوص پتانسیلهای واحد ملایر اظهار کرد: «در این راستا و با توجه بهوجود این پتانسیل قوی در شهرستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر با دارا بودن رشته صنایع چوب و کاغذ و بهرهمندی از اعضای هیاتعلمی متخصص و مجرب در زمینه صنایع چوب و سایر رشتههای مرتبط و امکانات سختافزاری مناسب نظیر کارگاه پیشرفته چوب اقدام به اخذ مجوز تاسیس سرای نوآوری مبل منبت کرده که بر این اساس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر بهعنوان دانشگاه نسل سوم (کارآفرین) قصد دارد در سرای نوآوری مبل و منبت با حضور مستمر اعضای هیاتعلمی فناور و نیز فعالان عرصه مبل و منبت، هیاتمدیره بازار بزرگ مبل، اتحادیه و انجمنهای مختلف در زمینه این هنر صنعت و نیز شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها، شتابدهندهها و هستههای فعال با ارتباط علمی و عملی با صنعت و با هدف جذب، پرورش و رشد ایدهها مسائل و مشکلات مختلف این صنعت را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کند و نیز اشتغالزایی برای جوانان و فارغالتحصیلان در این صنعت را در دستور کار دارد.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر درباره طرح پایش گفت: «این واحد دانشگاهی با عنایت به دستورالعمل اجرایی نظام پایش آزاد و مجوز شورای عالی پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی بهعنوان مجری برنامه علمی مبل و منبت در سطح کشور انتخاب شد و تاکنون 4 چالش اصلی مرتبط با این هنر صنعت را شناسایی و بیش از 300 موضوع و زمینه پژوهشی را تعریف کرده است.»

وی افزود: «دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر یکی از قدیمیترین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است که در سال ۱۳۶۷ در شهر ملایر تاسیس شده و توانسته به دانشگاه بسیار بزرگ ارتقا یابد و با بیش از 3000 دانشجوی بومی و غیربومی و با داشتن دانشکدههای علوم انسانی، فنیومهندسی و آموزشکده سما، دارای 31 رشته کاردانی و 34 رشته کارشناسی بدون آزمون، 28 رشته کارشناسیارشد و دو رشته دکتری تخصصی با آزمون است.»

خدایاری ادامه داد: «واحد ملایر در سال 1396 با جذب دانشجو در رشتههای با آزمون کارشناسی پرستاری و اتاق عمل اقدام به تاسیس دانشکده علوم پزشکی بسیار مدرن و مجهز با 23 هکتار زمین و بیش از 6500 مترمربع ساختمان نوساز و تجهیزشده نیز کرده است.» وی درخصوص افزایش رشتههای جدید در این واحد گفت: «طی دو سال اخیر نیز با اخذ مجوز تاسیس و جذب دانشجو در رشتههای حقوق، مشاوره، شهرسازی، مدیریتهای صنعتی، دولتی و بازرگانی، مهندسیHSE و کارشناسیارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی محقق شده است و همچنین با عنایت به راهاندازی سرای نوآوری مبل و منبت در واحد ملایر، اقدام جهت تاسیس رشتههای جدید در زمینه صنایع چوب، افق بسیار خوبی در جذب دانشجو و نیز تجاریسازی طرحهای نوآورانه در صنعت چوب پیش روی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر خواهد بود.»

دغدغه داوطلبان برای پرداخت شهریه در واحد اسدآباد برطرف شده است

مهدی عسگریکیا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره این واحد اظهار کرد: «واحد اسدآباد 27 رشته بدون آزمون دارد. کامپیوتر در دو مقطع کاردانی و کارشناسی، معماری در دو مقطع کاردانی و کارشناسی، حسابداری در سه مقطع کاردانی و کارشناسی، برق در دو مقطع کاردانی و کارشناسی، مدیریت بازرگانی کاردانی، آموزش ابتدایی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی، تربیت بدنی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی، مکانیک خودرو در سه مقطع کاردانی و کارشناسی، کاردانی ساختمان، کارشناسی عمران، کارشناسی حقوق و کارشناسی الکترونیک از جمله این رشتهها بوده است.»

وی درباره اقدامات این واحد برای جذب دانشجویان گفت: «داوطلبان میتوانند بدون شرکت در آزمون و به دور از هر استرسی رشته دلخواه خود را انتخاب و ادامه تحصیل دهند. ارائه تسهیلات با سود کم، اقساطی کردن شهریه، تحصیل در شهر محل زندگی و نزدیکی با خانواده، نبودن هزینههای اضافی از قبیل خوابگاه، سلف سرویس و... از مزایایی است که در اختیار دانشجوی بدون آزمون قرار میگیرد.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد درباره تسهیلات دانشجویان بدون آزمون اظهار کرد: «واحد اسدآباد با هماهنگی یکی از بانکهای شهرستان نسبت به ارائه تسهیلات بدون سپرده و به اندازه شهریه دانشجو اقدام کرده و به تبع این امر دغدغه دانشجو در پرداخت شهریه برطرف شده است.»

عضو هیاتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد درخصوص ارائه مشاوره به داوطلبان گفت: «مشاوره آموزشی و تحصیلی مستقر در دانشگاه با استفاده از اعضای هیاتعلمی مجرب و کارکنان آموزشی باسابقه در واحد اسدآباد درحال انجام است.»

رئیس واحد اسدآباد، محور اصلی جذب دانشجو در این واحد را تکیه بر ارائه آموزش آنلاین و پرداخت اقساطی شهریه عنوان کرد. عسگریکیا درباره مزیت واحد اسدآباد اظهار کرد: «با توجه به اینکه واحد اسدآباد در مرکز شهر قرار گرفته و دسترسی به تمام نقاط شهر میسر است و لذا مزیت برتر آن بهشمار میرود. استفاده از اساتید مجرب حقالتدریس و هیاتعلمی و هماهنگی با بانکهای شهرستان در ارائه تسهیلات شهریهای به دانشجویان از اقدامات مهم واحد اسدآباد در خدمت به دانشجویان بهشمار میرود.» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد افزود: «با هماهنگی واحد همدان تعدادی از رشتهها بهصورت مشترک در واحد اسدآباد برگزار میشود که بهواسطه این امر رفتوآمد دانشجو به استان و هزینههای اضافی بر دانشجو تحمیل نمیشود.»

وی درباره افزایش رشتههای جدید در سالجاری گفت: «ارائه چهار رشته جدید پرطرفدار در واحد اسدآباد با واحد همدان بهطور مشترک برگزار میشود که در این دوره از ثبتنام بر آن تاکید خواهد شد.» عسگریکیا اضافه کرد: «واحد اسدآباد با دارا بودن قطب علمی قوی در سطح شهرستان با استفاده از اعضای هیاتعلمی مجرب در سطح دکتری و ارائه آموزش آنلاین با بهترین کیفیت و برنامهریزی درسی برای فرهنگیان و کارکنان ادارات و بانکها بهترین انتخاب برای مشتاقان تحصیل است.»

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر