شهرستان بهار

تدبیری برای امید به دیدار استاندار باید اندیشید :

صف انتظار شورای شهرهای بهار پشت درب اتاق استاندار

شناسه خبر: ۹۸۳۲
 صف انتظار شورای شهرهای بهار پشت درب اتاق استاندار

این یک سال آخرین فرصت شماست! یکسال= سه تاصد روز + ۶۵ روز درماه های پایانی فعالیت شوراهای شهر شهرستان بهار،متوجه شدیم شوراها دل خوشی از استاندار نداشته و با جویا شدن مسئله به عدم اجازه ملاقات و بی اهمیتی از سوی استاندار به شوراها پی بردیم و با انتطار ۸۰ ماهه شوراها برای دیدار استاندار و حل مشکلات شهرشان مواجه شدیم!

به گزارش نشاط شهر، درماه های پایانی فعالیت شوراهای شهر شهرستان بهار،متوجه شدیم شوراها دل خوشی از استاندار نداشته و با جویا شدن مسئله به عدم اجازه ملاقات و بی اهمیتی از سوی استاندار به شوراها پی بردیم و با انتطار ۸۰ ماهه شوراها برای دیدار استاندار و حل مشکلات شهرشان مواجه شدیم!

همچنان قابل تأمل است چرا زمانیکه آژیر پایان دولتی به صدا درمیآید شاهد شکاف بین استانداران و شوراهای شهرها می شویم و اینک در پایانی ترین نبض دولت تدبیر،همچنان امید به دیدار داریم و با توجه به اینکه شوراهای شهر شهرستان بهار در دومینوی صف انتظار دولت تدبیر و امید هستند دراین گزارش به شرح فراق آنان میپردازیم.

صف انتظار ۳ ساله شورای شهربهار

با استناد به مصاحبه حسین فیض اللهی رئیس شورای شهر بهار باخبرنگار نشاط شهر در چند صباح پیش،این شورا در صف انتظار ۳ ساله دیدار با استاندار همدان قرار دارد و اینک قابل درک است که آورده این انتظار چیزی نداشت جز میوه دلواپسی برای دلواپسان این شهرستان ولاغیر!

البته ناگفته نماند بوهای مشمئزکننده شهر بهار هم حریف نوبت دهی شخص استاندار در چند سال پیش نشد و صرفاً توانست به خدمت مشام معاون ایشان برسد!

زور بی اعتنایی در مقابل جبر قانون

ضروریست به دیگر دیدار و ملاقات ها اشاره کرد و گفت: تعلل در تشکیل کمیسیون ماده ۵ در استان هم نوعی دیگر،استمرار در صف آرایی از جانب استاندار می باشد که در نهایت این تعلل هم باعث رشد کاذب قیمت زمین در بهار و تاثیر مستقیم بر قدرت خرید عوام شد که نگرانی ها و تشویش اذهان را بدنبال دارد و نتیجه ها خواهد داشت..

قابل تأمل تر اینکه عمده و آشکارترین مشکل شهر بهار مدتهاست به تصویب رسیده اما از پچ پچ اهالی شهر تا اخبار درگوشی ادارات،خبر از هدایت یک جریان فکری با هدف جهت سازی سیاسی را القا می کند.

شایان ذکر است عدم ابلاغ طرح تفصیلی و حریم سیاسی شهر بهار از سال ۹۹ به تصویب رسیده اما حدود ۸ سال است که ابلاغیه در مسیر همدان بهار پشت چراغ قرمز گیر کرده؛همه این مشکلات ابهام آمیز منتظر گوشه چشمی از طرف استاندار است!

مشتاق این قبیل دیدارها نیستیم!

در ادامه جواد حسینقلی پور رئیس شورای شهر لالجین با بیان این مطلب که وی در زمان ۳ استاندار پیشین عضو شورای شهر بوده و به همراه دیگر اعضاء شورا دیدارهایی با آنان داشته افزود: با تجربەای که از این ملاقاتها داریم، به جرأت میتوان گفت چنین دیدارهایی کمترین نتیجه مفیدی داشتەاند؛ لذا چندان امیدوار و مشتاق این قبیل دیدارها نیستیم!

شهرجهانی لالجین فرزند طردشده جهان

وی اذعان کرد: در طول چندین سال خدمت در شورای شهر، هر چه بیشتر جستەایم کمتر یافتەایم؛ برای مثال در چهارمین سال از ثبت لالجین به عنوان شهر جهانی سفال، تأثیر مطلوب و مناسبی مشاهده نمیشود،گرچه سال اول به علت خبررسانی رسانەهای مختلف به مدت چندین ماه،تعداد گردشگران بازدیدکننده از لالجین افزایش یافت اما هنوز به اهداف معین شده در چهار سال قبل نرسیدەایم و هیچ حرکتی به سمت اهداف صورت نپذیرفتەاست.


شهرجهانی همچنان منتظر دبیرخانه

حسینقلی پور تاکید کرد: بعد از گذشت ۴ سال هنوز علی رغم وعدەهای مسئولان ذیربط، دبیرخانه شهر جهانی سفال شروع به کار نکرده و با این تفاسیر امیدی به دیدارهای کلیشهای با بعضی از مسئولان محترم نیست!

وظیفه نماینده از نگاه شورای شهری

در ادامه وی در خصوص نماینده منطقه در مجلس اظهار داشت: نماینده، کسی است که اگر احیاناً توان و امکان رساندن صدای شهروندان به مسئولین کشور را نداشته باشیم، او صدای ما و مردم منطقه باشد، با این حال متأسفانه نماینده پیشین (پورمختار) نه تنها برای لالجین،بلکه برای کل حوزه کارنامه مثبتی از خود بر جای نگذاشت و فراهم کردن زمینه دیدار شوراهای استان با استاندار همدان کمترین کاری بود که ایشان از آن امتناع ورزید.

در ادامه به سراغ مصطفی اسلامی عضو شورای شهر مهاجران رفتیم

صف انتظار۲ ساله شورا شهر مهاجران

اسلامی با اظهار گلایه و شکایت مصاحبه خود را شروع کرد وعنوان نمود:یکی از حداقلی ترین وظایف استانداران فراهم نمودن موجبات طرح ها و دستورالعمل هاست؛قریب به دو سال است که اقدام به درخواست دیدار با استاندار با روش های متعدد منجمله نامهنگاریهای پیدرپی کرده ایم اما متأسفانه این تلاش ها تاکنون ثمری نداشته است.


نگاه بالا دستی مدیران به شوراها

اسلامی افزود:علی رغم وجود مواد متعددی در قانون اساسی در مورد تشکیل نهاد مردمی به اسم شوراهای اسلامی ، باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که در ساختار سیاسی ما شوراها جایگاه مناسبی را ندارند؛متاسفانه آنگونه که باید به شوراها ، بخصوص شورای روستاها توجهی نشده است و نگاه برخی از مدیران به شوراها نگاه بالا دستی است و این مدیران شوراها را در مقابل خود می بینند ، و این یک تصور غلط و خطرناک در مسیر خدمت رسانی به مردم است.

درادامه وی اذعان کرد:انتظار نمایندگان مردم از مدیران ، برنامه ریزی مناسب و حرکت سازنده در مسیر این برنامه ریزی جهت رفع مشکلات و محرومیت است.

پاسخگوی راستگو

وی به بیان مسئولیت مدیران پرداخت و عنوان کرد: مدیر و مسئول در جمهوری اسلامی بایستی یک فرد پاسخگو باشد؛ شخص مسئول درقبال مسئولیت خود باید به مردم توضیح دهند و مردم را درجریان امورات و نحوه انجام کارها قرار دهند .

مهاجران در حال نبرد با بن بست جغرافیایی و بن بست امکانات

درادامه وی به اصلیترین مشکل مهاجران پرداخت و تاکید کرد: مردم مهاجران از مسئولین محترم استان و شهرستان انتظار دارند جایی که به شهر تبدیل شده و نگاه دولت در زمینه اجرای قوانین و اخذ مالیات و قبوض مختلف شهری می باشد ؛ در زمینه تأمین نیازهای حداقلی هم نیز بایدبکوشند،قابل هضم نیست اسم اینجا شهر باشد و بعد از هشت سال مسیر خطرناک و حادثه خیز این شهر همچنان روستایی باشد!غیرقابل درک است که اسم اینجا شهر باشد و بعد از ساعت اداری مردم برای گرفتن خدمات پزشکی به مرکز استان بروند!در مخیله نمیگنجد که اسم اینجا شهر باشد و سیستم فاضلاب شهری ، شورای حل اختلاف ، ادارات و بانکهای مورد نیاز نداشته باشد!قابل باورنیست که اسم اینجا را شهر گذاشت و ورزشکاران و جوانان را ۴۰ کیلومتر آن طرف فرستاد تا کمی به ورزش بپردازند!

چگونه است که همه شهرهای شهرستان دارای امکانات ضروری مثل پایگاه اورژانس را دارا میباشند ولی منطقه مهاجرانی که دورترین شهر شهرستان بهار نسبت به مرکز استان است و در بن بست جغرافیایی قرار گرفته است با قریب به ۱۵ هزار نفر جمعیت پایگاه اورژانس ندارد؟! کدام منطقی قبول میکند جایی که در محرومیت شدید قرار دارد بخاطر سر مسیر نبودن نباید پایگاه داشته باشد ؟!

اتفاقا مسئولین جایی که دور دست است و مردم در مضیغه هستند را باید بیشتر دریابند! مهاجران قطب تولید شوریجات و ترشیجات کشور است ولی با معضل بیکاری نیز دست و پنجه نرم می کند چرا ؟! چون شهرک صنعتی ندارد و سرمایه گذاران یکی پس از دیگری به جاهای دیگر نقل مکان میکنند.

شورای شهر و شهرداری طرحی را برای احداث شهرک در نظر دارد که درصورت واگذاری زمین لم یزرع ۱۰۰ هکتاری از سوی منابع طبیعی این مهم قابل انجام است ولی در این مقطع نیز نیازمند توجه دولت و استاندار محترم می باشیم.

وی در ادامه به پیگیری های چند ساله شورا جهت رفع کمبودها اشاره کرد و افزود: تلاش میکنیم تا پایان دوره پنجم به یک جمع بندی قابل قبول در زمینه برخی از پروژه ها دست پیدا کنیم و در این مسیر نیازمند توجه بیش از پیش مسئولین مختلف بخصوص استاندار محترم می باشیم.


نگاه ویژه به محروم ترین شهر

وی اظهارداشت:متاسفانه با درگذشت جناب آقای جعفری دوشهرستان از نظر اتکای به نماینده خود محروم ماند و از نظر بنده با نماینده معین هم آن طور که شاید و باید نمی توان کار را پیش برد. از استاندار محترم درخواست داریم باتوجه به این وضعیت ، نگاه ویژه ای را به دو شهرستان و محرومترین شهر این شهرستانها یعنی مهاجران داشته باشد

وقتی وساطت امام جمعه هم باعث زیارت استاندار از سوی شورا شهر مهاجران نشد!

شورای اسلامی و بویژه امام جمعه محترم مهاجران از سالهای قبل درخواست ملاقات و جلسه با استاندار را داشته ایم و دراین زمینهپیگیری زیادی را انجام داده ایم که متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم از نزدیک مشکلات مطرح نماییم ، استاندار بیش از یک سال است که به امام جمعه مهاجران قول داده اند که سفری را به مهاجران انجام خواهند داد ولی این وعده تاکنون عملی نشده است و این چنین است وضعیت مهاجران..

بعد از قصه ی پر غصه والبته فاکتور گرفته مهاجران به دنبال شورای شهر صالح اباد رفتیم

صالح آباد هم در صف انتظار۱۸ ماهه

جلال بهزاد مقدم رئیس شورای شهر صالح آباد به تقاضای دیدار ۱۸ ماهه این شورا با استاندار اشاره کرد و اظهار داشت: علی رغم درخواست دیدار با استاندار برای حل مشکلات فنی شهر، دعوت از ایشان را به صالح آباد هم در فرصت به یغما رفته این شهر چشیدیم و همچنین قول ایشان برای شرف یابی به صالح آباد را بارها را شنیدیم اما فرصتی برای تحقق این قول با توجه به اینکه یک سال به پایان عمر دولت کنونی مانده پیدا نشده!

مردم سالاری از حرف تا عمل

(شاکله قانون کنونی مردم سالاریست!)

وی درادامه گفت: آموزه های دینی ما از آیات قران کریم، احادیث پیامبر (ص) ، ائمه اطهار سرچشمه گرفته و همچنین فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن تأکید داشته و از فرمان امام خمینی و تأکیدات وپیشنهادات مرحوم طالقانی می باشد؛اما متاسفانه بعضی از مسئولین محترم عنایت و توجه کمتری به این نهاد مهم، که نماد مردم سالاری واقعی می باشد را در راستای اجرای وظایف شوراها که دراصل پیگیری امور و خواسته های مردم است را پشت گوش انداخته و تحققش با کرام الکاتبین...!

بهزاد مقدم افزود:شورای اسلامی دوره پنجم شهر صالح آباد همچون دیگر شهر های شهرستانپیگیر مطالبات مردم ازجمله استقرار پایگاه اورژانس و فوریت های پزشکی شهر و بخش که خوشبختانه مجوز آن پس از از سال ها پیگیری ، صادر شد و بر افتتاح آن هنوز امیدواریم..

وی گفت:با همکاری مسئولین و مجمع خیرین سلامت، دراین شهر اورژانس برقرار شده و همینطور ارتقاء جاده قدیمی همدان_بیجار در حد واسط شهر صالح آباد به روستای حسن قشلاق و اتصال به جاده جدیدالحداث همدان-بیجار به طول ۱۴ کیلومتر که مطالعات اولیه آن سال ۹۱ صورت گرفته و علیرغم پیگیری چندین سالهو بازدید متوالی معاون محترم وزیر راه( دکتر خادمی) و مدیران کل راه و شهر سازی و مسئولین استان و شهرستان ، تاکنون به سرانجام نرسیده در حالیکه این راه حیاتی برای مردم منطقه از لحاظ توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و همچنین تردد استان های غربکشور به غار توریستی علیصدر و جاده مواصلاتی و دسترسی ۱۹ روستای بخش به مرکز بخش صالح می باشد.

یحتمل بر قاعده کاغذبازی

رئیس شورای شهر صالح اباد اذعان کرد: احداث ورزشگاه و زمین چمن که از سال ۸۹ شروع شده اما با وجود قول های مساعد سنوات گذاشته ،به ویژه در سه سال فعالیت شورای پنجم که قرار بود سال ۹۷ به پایان برسد اما هنوز منتظر اعتبار است.


کلید حل پروژه جمع آوری فاضلاب به دست استاندار

درادامه بهزاد مقدم اظهارداشت:پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر که از سال۸۸ مطالعات آن آغازشده و سال ۹۶ کلنگ زنی انجام گرفته، طبق گفته مسئولین محترم خط انتقال به پایان رسیده و در آینده نزدیک در داخل شهر شروع خواهد شد هرچند در سال۹۷ و ۹۸حدود هزار متر از فاز یک آن در داخل شهر، حفاری صورت گرفتهکه شایان ذکر است این پروژه نیز نیاز به حمایت استان و اعتبارات ملی دارد که در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به پایان برسد و همچنین امورات و مطالبات دیگر که نیازمند دیدار و ملاقات با استاندارد محترم است که در این مقال نمی گنجد.

محدودیت کرونا بهانه فرصت به یغما رفته نشود

وی در پایان گفت:ما نیز محدودیت ها را در ایام کرونا را درک می کنیم اما باهمه این تفاسیر میتوان یک جلسه کوتاه در شهرستان یا استانداری برگزار و به دغدغه های خادمان مردم گوش نهاد؛همچنان امیدواریم در سال پایانی دولت دوازدهم بتوانیم استاندار محترم را ملاقات نمایم.

حال درخاتمه گفتنیست امیدواریم این شرح فراق، البته سانسور شده راهگشا باشد؛به عطف فرمایشات رهبر معظم این آخرین فرصت شماست البته شاید درحوزه های مختلف بازهم مشغول به خدمت باشید اما دراین مسئولیت خاص که خیلی مهم است این اخرین فرصت شماست و هرچه میتوانید استفاده کنید

حال یکسال فرصت کمی نیست،سه تا صدروز+ ۶۵ روز،چرا که عوام چشم انتظار پرواز عدالت بر فراز ایران هستند نه صف انتظار در پیچ و خمِ راهروهای ادارات...!

اسف بار است که شوراهای این شهرهای محروم و زحمت کشیده خودرا بصورت ویترینی و نمادین ببینند و نتوانند به شهرهای خود خدمت کنند؛زمانیکه شوراها برای مرتفع کردن مشکلات مردم در چنین صف و زمان طولانی قرار بگیرند،اگر ما مردم برای دیدار،وقت دیدار بخواهیم ، این وقت قبلی چه مدت زمان به طول خواهد انجامید تا به دیدار استاندار مشرف شویم؟!!

شهرزاد عباسی
نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
نظرسنجی
بله
خیر
باید بررسی کنم
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر