سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با مدیر_آبفا#مشکلات عدیده روستاها، میراث شرکت آبفای روستایی بود که تا حدودی آنها را مرتفع کردیم
یادداشت ایمان حاجی ئی مدیر سابق آبفای شهرستان بهار :

مشکلات عدیده روستاها، میراث شرکت آبفای روستایی بود که تا حدودی آنها را مرتفع کردیم

ایمان حاجی ئی که به تازگی از سمت مدیریت آبفای شهرستان بهار تودیع شده طی یادداشتی از مردم بهار به خاطر صبوری هایشان تشکر و دخالت های غیر منطقی و غیر فنی و همچنین تهدید برخی مسئولین را باعث ایجاد وقفه در خدمت رسانی به مردم طی این مدت دانست.