سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با ورزش#بهار پایلوت مسابقات دوچرخه سواری استان

بهار پایلوت مسابقات دوچرخه سواری استان

ئیس اداره ورزش و جوانان بهار گفت: شهرستان قهرمان پرور بهار که افتخارات زیادی را برای استان و کشور در ورزش کسب کرده است، می توانند در بسیاری از رشته های وررشی میزبان مسابقات استانی و کشوری باشد.