سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با اصناف#اغلب سهمیه‌ی آرد نانوایی های شهرستان بهار ثابت و یا افزایشی بوده است/ به دلیل وجود کارگران فصلی سهمیه مازاد نیز به نانوایی ها تعلق گرفته
رئیس کمیته آرد و نان شهرستان بهار:

اغلب سهمیه‌ی آرد نانوایی های شهرستان بهار ثابت و یا افزایشی بوده است/ به دلیل وجود کارگران فصلی سهمیه مازاد نیز به نانوایی ها تعلق گرفته

با توجه به دریافت پیام‌های مردمی مبنی بر وضعیت نانوایی ها در سطح شهر بهار، خبرنگار نشاط شهر پیگیر این موضوع شد و با رئیس کمیته آرد و نان شهرستان بهار به گفتگو پرداخت.
بازرسی ۹۵۰ واحد در اجرای مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی/پلمپ ۱۳ واحد در جهت عدم اجرای قانون نظام صنفی
گفتگویی با رئیس اتاق اصناف شهرستان بهار:

بازرسی ۹۵۰ واحد در اجرای مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی/پلمپ ۱۳ واحد در جهت عدم اجرای قانون نظام صنفی

رئیس اتاق اصناف شهرستان بهار گفت: اتاق اصناف جهت ساماندهی واحد های صنفی فاقدین پروانه کسب در سطح شهرستان بهار و بخش های لالجین _صالح آباد و مهاجران اقدام به بازرسی از واحد ها نموده که تقریبا ۹۵۰ واحد در اجرای مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی بازرسی شده و ۱۳ واحد هم نیز در جهت عدم اجرای قانون نظام صنفی پلمپ گردیده است.
رتبه نخست شهرستان بهار در صدور مجوز وانت بارها و ماشین های سنگین درون شهری

رتبه نخست شهرستان بهار در صدور مجوز وانت بارها و ماشین های سنگین درون شهری

به بهانه ۲۶ آذر مصادف با روز حمل و نقل و رانندگان، دیداری با رئیس صنف حمل و نقل و رانندگان شهرستان بهار داشتیم و از فراز و نشیب های این صنف همچون عدم واریزی هزینه سوخت، مورد حمایت نبودن و بیمه رانندگان مصاحبه نمودیم.

باید با در نظر گرفتن دغدغه‌های ۱۴ میلیون نفری که به نامزد پیروز رأی ندادند، اجازه ندهیم که آن‌ها مأیوس شوند / این انتخابات حاوی پیام‌های مهم کاهش مشارکت بود / عدم تمایل بخش قابل توجهی از مردم برای استفاده از حق انتخاب خود باید اهل سیاست را به خود بیاورد؛ نمی‌توانیم به راحتی از کنار آن بگذریم / مهم‌ترین نکته این است که این کاهش مشارکت برای ما تبدیل به یک مسئله جدی شود