سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

شناسه خبر: 11163
توجه ویژه به موضوع اشتغال و تولید در سالهای اخیر پژوهشگران را برآن داشته موضوع سرمایه گذاری را در جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده .حال میتوان نکاتی را نیز در حومه شهری و استراتژیک مدیریتی شهری به تحریر کشید.
تاریخ انتشار: 1400/3/13 19:30:05

به گزارش نشاط شهر، از مهمترین مؤلفه های سرمایه گذاری، فراهم آوردن بسترهای امنیت سرمایه گذاری است و مدیریت شهری، نقش بسزایی را در ایجاد این مهم ايفا مينمايد. اگر مجموعه مدیريت شهری بتواند در دنیای رقابتی، نقاط قوت و ضعف شهر خود را بشناسند و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید، از این رهگذر شهر میتواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین الملل بهبود بخشد. مدیریت شهری  مسئول ارتقای قابلیتها و توانمندیهای شهر و شهرنشینان است و پاسخگویی آن  نه تنها محدود به نحوه عملکرد است ونیز هم به  نتایج و پیامدها  منتهی می گردد. بسیاری معتقدند که جامعه آینده، جامعهای شهرنشین خواهد بود. بنابراین، به جای این‌که شهرها، مکانهایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند، باید به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی در چارچوب ملی، بدل شوند تا آفرینش گر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و پیشرفت نه تنها جمعیت ساکن در آن شهر ، بلکه جمعیت تمامی کشور باشند. بر اين مبنا، وظایف کنونی مدیریت شهری ( صرف نظر از تنوع و اختالاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون )  تنها به مواردی از قبیل برنامه ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه های عمرانی و... محدود نمیشود، بلکه جهت دهی فعالیتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار، از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار میرود. یک مدیر شهری باید در دنیای رقابتی بتواند نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید. بنابراين امروزه شهرها از دو جنبه اهمیت یافتهاند: یکی به عنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم و دیگری به عنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی و در کل اقتصاد ملی. از این رو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تری کرد، زیرا همانطور که برنامه ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان در امور شهرها میگردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری نیز، سبب رکود اقتصادی، نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد.

 

حال باتوجه به پتانسیل های موجود در شهرستان بهار حسب نمونه وجود شهرک های صنعتی بهاران و شهرک صنایع دستی و سفال لالجین و صنایع غذایی و مهمتر از همه وجود منطقه کشاورزی  و  سرمایه گذاران بالقوه در شهرستان متاسفانه شاهد شکوفایی در سرمایه گذاری  در صنایع مختلف نبوده ایم این موضوع ریشه در فرهنگ جذب سرمایه گذار و بستر سازی از طرف مدیریت شهری و قوانین و موانع تولید و اشتغال کلان کشوری بوده . با رونق سرمایه گذاری در منطقه شهری  موجب خروج از فصلی بودن موضوع اشتغال  و ایجاد پرتفوی سرمایه گذاری  و خروج از بن بست  درآمدی شهروندان  میباشد و به نوعی موجب توسعه پایدارمی گردد.

 

بستر سازی از طرف مدیریت شهری جهت سرمایه گذاری و تسهیلاتی از قبیل معافیت ویژه از پرداخت پروانه ساختمانی برای احداث واحد های تولیدی و در محدوده و حریم شهر دامنه و ایجاد بازارچه های عرضه کالا جهت معرفی تولیدات محلی از برنامه مدیریت شهری در راستای تحقق این امر مهم بوده . در این محدوده استقرار شهر بهار نزدیکی به مرکز استان نه تنها خطر محسوب نمی شود حتی فرصت درجهت دسترسی به بازار های عرضه محصولات و خدمات  خواهد بود . البته آموزش  فن آوری نوین و بازار یابی از طریق اتحادیه ها و اصناف ، استفاده از تکنولوژی نوین و دانش روز در کشاورزی  و انتقال درآمد حاصل کشاورزی  به سرمایه گذاری های مولد  و اقتصاد سنجی طرح ها مقدمه موارد مذکور فوق می باشد . 

 

ایجاد هماهنگی بین مدیریت شهری در جهت جذب سرمایه گذار از دیگر  عوامل مهم توسعه  هر شهر بوده .با توجه به اینکه در کشور ما مدیریت شهری توسط نهاد های مختلفی انجام وظیفه می نمایند نیازمند هماهنگی لازم در این جهت حائز اهمیت  بوده .جانمایی و بستر سازی  فضای شهری جهت سرمایه گذاری از جمله ترافیک حمل ونقل و انتقال امکانات رفاهی و دسترسی موضوعاتی قابل مطالعه کارشناسان میباشد . ثبات قوانین  کشور از قبل قوانین مالیات مستقیم ، قوانین بیمه ،  قانون تجارت  و قانون مدنی که موجب امنیت سرمایه گذاری در کشور می شود که قابل طرح می باشد. 

 

داود وجدی کیان /دکتری تخصصی /کارشناس رسمی در حوزه حسابداری و حسابرسی

 

انتهای پیام /


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
* نظر:
گوناگون