سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با بسیج#اعزام کادر درمان در قالب اردو‌های جهادی به مناطق مختلف استان همدان
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه انصار الحسین (ع) همدان خبر داد

اعزام کادر درمان در قالب اردو‌های جهادی به مناطق مختلف استان همدان

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه استان همدان بااشاره به تعامل با بیمارستان فاطمیه و کادر درمانی گفت:دراردو‌های جهادی متخصصان و پرستاران و ماما‌ها پنجشنبه‌های آخر هر ماه به مناطق مختلف استان اعزام می‌شوند.