سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

خبرهای تگ شده با کرونا_ویروس#روستای دوستدار کتابی که جهانی شد اما ساختمانی برای کتابخانه‌اش ندارد!
اندر حکایت عشق کوئیلو به روستایی در ایران؛

روستای دوستدار کتابی که جهانی شد اما ساختمانی برای کتابخانه‌اش ندارد!

انتشار یک پست در اینستاگرام توسط خالق رمان «کیمیاگر» بار دیگر نام رسول‌آباد (تاج‌آباد) را بر سر زبان‌ها انداخت؛ روستایی که اکثر اهالی‌اش فعالانه کتاب می‌خوانند اما هنوز ساختمانی اختصاصی برای کتابخانه روستا ندارند و کتاب‌هایشان در ایام کرونا سر از آرایشگاه‌ها و خیاطی و نانوایی و ... در آورده‌اند.